בנוסף לכל הפעילות שלנו, כאשר לקוח בצרה ונתקע בשטח הקרוב לפריסה שלנו, אנחנו נרתם באופן מיידי למשימה ונחלץ אותו בצורה הכי טובה.